Garantie

 

Duo du Nord doet regelmatig kwaliteitscontroles om de conditie van de wijnen te beoordelen. Duo du Nord staat er dan ook garant voor dat de producten aan redelijke eisen van deugdelijkheid voldoen.

 

Garantieregeling

Toch komt het in een enkel geval voor dat de inhoud van een fles gebreken vertoont; denk daarbij aan de wijnfout “kurk”, dit laatste is het geval als de wijn muf ruikt en smaakt.

Voor dit soort gebreken (wijnfouten) geldt de garantieregeling van Duo du Nord.

Indien u gebruik wilt maken van de garantieregeling dient u dit onverwijld nadat u de fout hebt ontdekt te melden aan Duo du Nord middels het Garantieformulier.

 

Garantieformulier

Duo du Nord zal binnen drie werkdagen na ontvangst van het Garantieformulier contact met u opnemen over de afhandeling.

 

Voorwaarden voor de garantieregeling

De garantie geldt niet indien de wijn aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig wordt behandeld.

De wijn mag niet worden blootgesteld aan sterk wisselende temperaturen

De wijn mag niet worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.

Vorst en temperaturen boven 30˚ hebben een slechte invloed op de kwaliteit;